Kenniscentra – Nek

Het tapen van de nek kan stimulerend werken bij indicaties zoals ademhalingsklachten, whiplash, thoracic outlet syndroom en een scalenussyndroom. Bovenstaande indicaties leiden in vrijwel alle gevallen tot hoofdpijn in het achterhoofd en nek- en schouderklachten. Het tapen van de nek activeert de vochtcirculatie  en beïnvloed het pijnsysteem, waardoor het genezingsproces optimaal verloopt.

Er zijn inderdaad veel positieve ervaringen bij het behandelen van dergelijke klachten met tape. Een ligamentaire techniek toe passen om ruimte te maken kan een goede behandelmogelijkheid zijn, advies om de tape combinatie(s) zoals beschreven in (pagina 74)  ‘Manual Taping Concept  Instructieboek’ bij Thoracic Outlet Syndrom te gebruiken. Ook houding corrigerende tapes waarbij de anteropositie in de schoudergordel wordt tegengegaan kunnen in deze gevallen veel baat opleveren.

Nek-tapen2

M. scalenus anterior (p 69)

Nek-tapen3

M. pectoralii (p 68)

Nek-tapen4

M. biceps brachii (p 82)

Torticollis spasmodica kenmerkt zich door onwillekeurige spiercontracties van de cervicale musculatuur waarbij ook een scheefstand van het hoofd kan voorkomen.

De m. sternocleidomastoideus is een belangrijke stabilisator van het hoofd en het gebied rondom deze spier is heel gevoelig omdat er vlak onder het huidoppervlak zenuwen en bloedvaten lopen. Bij het aanleggen van de tape moet je heel nauwkeurig te werk gaan. Geen rek gebruiken en bij irritaties de tape voorzichtig verwijderen.
Knip een smalle Y-tape. Leg de basis in neutrale positie van het hoofd aan op de processus mastoideus. Laat daarna het hoofd een lichte heterolaterale lateroflexie en een homolaterale rotatie uitvoeren. Leg tijdens de beweging de tape langzaam en zonder rek aan. De tape loopt richting sternum.

Als er royaal een raster overheen wordt gelegd, gaat de druk al vrij snel omlaag waardoor de klachten kunnen afnemen. Dat moet meestal wel een aantal weken (3 tot 5) achter elkaar herhaald worden. Dit kan ook met behulp van gekruiste lymferasters.Raster 1
Meestal wordt een combinatie uitgevoerd met de tapeconstructie zoals beschreven op pagina 114 van  ‘het Manual Taping Concept Instructieboek’, omdat dat veel ondersteuning geeft. Het raster wordt dan altijd eerst aangelegd, diagonaal over de verdikking, daarna de andere tapes.Nek-tapenNek-tapen1
Met een musculaire techniek langs de erector zonder rek en een kruis over de aangedane wervel met ligamenttechniek. Bij osteoporose kunnen eventueel op meerdere niveaus wervels zijn aangedaan, in dat geval kan de ligamentaire techniek ook iets gewijzigd worden toegepast. Er kunnen dan meerdere stroken worden aangelegd naar lateraal, waarbij de stroken elkaar dakpansgewijs enigszins overlappen. Op deze wijze kan een groter gebied ondersteund worden.

 

Hoewel er met behulp van Medical Taping wel wat mogelijkheden zijn om dit probleem te beïnvloeden, is het ook met deze therapievorm soms erg lastig om een verbetering te bereiken. Dit komt omdat het meestal onduidelijk is welke weefselschade er nu precies is ontstaan tijdens de oorzaak van de klacht, en daarom kan het ook lastig zijn om de juiste tapecombinaties voor het specifieke probleem te vinden.

Toch worden bij whiplash klachten soms erg goede resultaten gehaald, die via de reguliere weg niet kunnen worden bereikt. Het is daarom aan te bevelen om de CureTape® wel een kans te geven.

De voorkeur is een fysiotherapeut te kiezen die tevens een ervaren Medical Taping specialist is, en het probleem kan benaderen via verschillende therapeutische richtingen.

Op pagina 114 van het Medical Taping Concept Instructieboek staat een voorbeeld omschreven voor het tapen van de m. erector spinae cervicalis, die ook kan worden getapet bij Whiplash klachten.

Medical Taping toepassingen beheersen?

Bekijk alle cursussen op de overzichtspagina

 Producent van kwaliteitsproduct CureTape
 Meer dan 15.000 cursisten opgeleid
 Sinds 1998 de grootste van Nederland

Uw vraag niet gevonden? De beste manier om een vraag aan een deskundige te stellen is door het versturen van een e-mail naar info@fysiotape.nl waarin u het praktijkvoorbeeld uitlegt.

U ontvangt van ons zo spoedig mogelijk antwoord.