Medical Taping Concept vergeleken met RICE bij een enkeldistorsie

medical-taping-concept-vergeleken-met-rice-bij-een-enkeldistorsie Uit ons onderzoek naar klinisch bewijs blijkt dat men het Medical Taping Concept overwegend positief ontvangt.

Achtergrond

Acute enkeldistorsie komt zeer veel voor in Nederland. De behandeling hiervan is vaak RICE, maar de afgelopen jaren is er een ontwikkeling op het gebied van Medical Taping Concept (MTC). Omdat wij enige ervaring met het medical taping concept hebben, hebben wij voor dit onderwerp gekozen. Deze beroepsopdracht maakt deel uit van examenonderdeel voor het behalen van het bachelorsdiploma Fysiotherapie aan de Hogeschool van Amsterdam.

Doel

Onderzoeken of er klinisch bewijs is voor het Medical Taping Concept en of er verschillen zijn bij de behandeling van enkeldistorsie met Medical Taping in vergelijking met de gouden standaard behandeling (RICE). Is de stabiliserende werking van de ligamentaire tapes, anatomisch en/of fysiologisch te verklaren.

Methode

Wij hebben een praktijkonderzoek gedaan met behulp van een vragenlijst. Voor het uitvoeren van de vragenlijst hebben wij 60 fysiotherapeuten aangeschreven met een link naar de vragenlijst in ThesisTools. De data zijn door middel van SPSS verwerkt. Daarnaast hebben wij gezocht naar literatuur om de theorie te onderbouwen. Wij hebben relevante artikelen verzameld via verschillende zoeksystemen en vervolgens geanalyseerd met een CAT-analyse.

Resultaten

Uit ons praktijkonderzoek is gebleken dat fysiotherapeuten de verschillende medical tape technieken gebruiken voor de diverse doeleinden. Wij hebben van 30 fysiotherapeuten een reactie gehad, 5 van de 30 fysiotherapeuten hebben we geëxcludeerd vanwege het ontbreken van gegevens. De spiertechniek (100%) wordt het meeste gebruikt, maar ook de lymfetape (84%), beïnvloeding positie en eindstand of ruimte (76%) wordt veel gebruikt. Bij een enkeldistorsie wordt de tape door een grote meerderheid gebruikt voor instabiliteitklachten (92%), hematoom (72%) en gewrichtsklachten (72%). Maar 44% van de fysiotherapeuten gaf aan dat de behandelduur van een enkeldistorsie korter is na gebruik van medical taping. Op de open vragen over belastbaarheid, hematoom, stabiliteit en patiëntreacties werd overwegend positief gereageerd.
De theoretische onderbouwing voor het RICE principe geeft tegenstrijdige reacties op het fysiologische herstel. Er zijn experimentele onderzoeken gedaan naar het Medical Taping Concept, waarbij resultaten zijn gebaseerd op hypotheses. De stabiliserende werking van de ligamentaire tapes is in theorie te verklaren door het neuro-reflectoire effect en de propriocepsis. Het mechanische effect heeft geen werking op de stabiliteit.

Conclusie

Er is nog veel onderzoek nodig over de werking van RICE en MTC bij een acute enkeldistorsie. Het grootste verschil tussen beide behandelmethodes is, RICE probeert de symptomen (rubor, calor, dolor, tumor en functio laesie) te voorkomen en MTC probeert het herstel van de symptomen te versnellen. De preventieve werking van de ligamentaire tapes om de stabiliteit te verbeteren is in theorie te verklaren, maar nog niet goed onderzocht.

Molenaar R, Borst W ; Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Terug naar het nieuwsoverzicht »