Deelnamevoorwaarden voor honden

Aanvullende deelnamevoorwaarden bij het meenemen van de eigen hond

 Neemt u de volgende zaken mee en houdt u zich aan de volgende regels:

  • Neemt u a.u.b. een geldig dierenpaspoort/inentingsboekje van uw hond mee.
  • Laat uw hond voor aanvang van de cursus goed uit, zodat de blaas en darmen leeg zijn. De hond moet tijdens het tapen in de cursus stil kunnen blijven zitten of liggen.
  • Gebruikt u een goed passend harnas of tuigje, welke zich makkelijk aan laat trekken. Heeft u een hond die niet aan de lijn trekt, dan is een normale halsband ook acceptabel.
  • Neem altijd een riem, een deken en/of mand mee voor uw hond.
  • Voert u geen andere honden tijdens de cursus.
  • U wordt vriendelijk verzocht om de uitwerpselen van uw hond op het cursusterrein en/of op de weg ernaar toe op te ruimen in een plastic zakje en weg te gooien in een afvalbak.
  • Neemt u uw hond niet mee als hij ziek is of een zieke indruk maakt. Uw hond kan andere honden aansteken en de cursus kan uw zieke hond overbelasten.

Entingen

Een basisenting tegen alle in Nederland veelvoorkomende ziektes is een vereiste voor deelname van uw hond aan de cursus. Door akkoord te gaan met de voorwaarden, geeft u aan dat u hieraan voldoet. Neemt u uw dierenpaspoort of inentingsboekje mee om misverstanden te voorkomen.

Gezondheid

Honden moeten regelmatig ontwormt worden of hun uitwerpselen op wormen onderzocht worden. Verder is de hondenbezitter in zijn geheel verantwoordelijk mocht er schade ontstaan doordat de hond niet voldoende ontwormt is.

Honden met een besmettelijke ziekte of  met vlooien-, luizen,- teken of mijten mogen niet aan onze cursussen deelnemen. Dit geldt ook voor loopse honden.

Algemene groepsdeelname

Groepsdeelname aan onze cursussen wordt alleen voor honden aangeboden die verdraagzaam zijn met mens en hond. Honden met gedragsproblemen kunnen niet deelnemen.

Is een hond aangemeld voor de cursus en het blijkt ( in de loop van de tijd) dat de hond gedragsproblemen met andere honden of mensen heeft, dan zullen wij uit voorzorg naar de andere deelnemers, honden en mensen, de desbetreffende hond uit de groep verwijderen.

Deelname aan onze cursussen gebeurd op eigen risico. Voor schade aan mens, dier, voorwerpen of ongevallen nemen wij geen verantwoording.

Iedere hondeneigenaar is aansprakelijk voor de eventuele veroorzaakte schade van zijn eigen hond.