Nieuw: Tapingbase, een must voor alle tapers!

Wilt u graag meer achtergrondinformatie over het Medical Taping Concept en het tapen nog succesvoller toepassen?

Tapingbase is een project (van Harry Pijnappel), dat ter aanvulling van uw kennis, een overzichtelijke databank gebruikt waarin talrijke vakartikelen en wetenschappelijke onderzoeken gepubliceerd worden. Aanvullend vindt u op deze website een omvangrijke videodatabank, waar talrijke tapeapplicaties en technieken gedemonstreerd worden. In een beroepsspecifiek forum kunnen vragen gesteld, problemen besproken en kennis gedeeld worden.

Het doel van dit project is, door de samenwerking van verschillende instanties, het gebruik van de tapemethode te stimuleren, wetenschappelijk te onderbouwen en alle nieuwe wetenswaardigheden rond het tapen te publiceren.

Wilt u de ontwikkelingen van het tapen actief blijven volgen? Wilt u graag up to date blijven? Meldt u zich dan aan via de website: http://www.tapingbase.nl

Voor verdere informatie en of onderzoeksvragen kunt u ook altijd contact opnemen met Harry Pijnappel via info@tapingbase.nl

Tapingbase

Indien u zich nu als abonnee aanmeldt betaalt u slechts € 69,- (incl. BTW) per jaar.