Medical Taping bij een afwijkende schouderstand

Een veel voorkomende houdingsafwijking zijn voorwaarts hangende schouders (protractie) en opgetrokken schouders (elevatie).

Opgetrokken schouders ontstaan vaak door overbelasting, stress en spanning. Ook een eenzijdige, repeterende houding kan zorgen voor een hoogstand van de schouder.
Bij deze houding is dikwijls is de levator scapulae overbelast en gespannen.

Bij protractie staan de schouders naar voren.
Deze standsafwijking ontstaat vrij direct door bijvoorbeeld een foute houding achter de computer. Mede door de komst van tablets, spelcomputers en smartphones ontwikkelen, met name jongeren, een protractiestand.
Door deze stand kunnen geleidelijk aan ook subacromiale klachten in de schouderregio ontstaan, zoals impingementklachten. Pijnklachten veroorzaakt doordat weefsel (bot, spier, pees, slijmbeurs, kapsel etc.) in de schouder bekneld raken.

Door Medical Taping toe te passen binnen het behandelplan kun je de afwijkende schouderstand corrigeren. Deze correctie heeft dikwijls een positief effect op de klachten.

afwijkende schouderstand tapen

Hoe tape je een afwijkende schouderstand?

In deze instructievideo laten we een Medical Taping toepassing zien bij een afwijkende schouderstand in protractie en elevatie.
Deze tapetoepassing is onderdeel van een therapeutische behandeling.

Instructievideo: afwijkende schouderstand tapen

Stap 1:

afwijkende schouderstand tapen stap 1

Leg de basis aan zonder rek op de processus coracoideus en breng de schouder in de juiste positie

Stap 2:

afwijkende schouderstand tapen stap 2

Leg vervolgens de tape, met een fascietechniek, aan richting de wervelkolom. Bij deze tapetoepassing ligt het accent op depressie van de schouder.

Stap 3:

De basis van de tweede tape wordt tevens zonder rek aangebracht, op de processus coracoideus en volgt met een fascietechniek de spina scapulae richting de wervelkolom.

Stap 4:

afwijkende schouderstand tapen stap 4

Bij deze tapetoepassing ligt het accent op de exorotatie van de schouder.

Let op: wij wijzen erop dat de aangegeven tape toepassingen en informatie op onze website, over de mogelijkheden binnen het Medical Taping Concept, nog niet wetenschappelijk bewezen zijn. De uitspraken en genoemde voorbeelden zijn gebaseerd op langdurige ervaringen van patiënten en geschoolde therapeuten. Let op: bij het (gedeeltelijk) overnemen van het artikel is bronvermelding verplicht.