Tapen over een beschadigde huid, is dat mogelijk?

De kinesiotape is niet steriel en kan daarom niet worden toegepast over een beschadigde huid. Er kan wel rondom de wond worden getapet om wondgenezing succesvol te bevorderen.

De huid moet voldoende belastbaar zijn om tape te kunnen gebruiken, bij het tapen over littekens en wonden moet de huid gesloten zijn.

Ook na radiotherapie moet de huid eerst voldoende herstellen. Volgens protocol mag in de eerste zes weken na het beëindigen van de bestraling niet getapet worden, in de praktijk kan deze periode langer blijken te zijn.

Meer lezen: